Obchodná akadémia Polárna, Košice

Adresa: Polárna 1, Košice, 04012
Tel: 055 6746 267
E-mail: skola@polarka.sk
web: http://www.polarka.sk/

Členovia Rady školy:

 1. Ing. Ivona Drenčáková, podpredseda - zástupca pedagogických zamestnancov
 2. Mgr. Dagmar Šipošová, predseda - zástupca pedagogických zamestnancov
 3. Terézia Saláková - zástupca nepedagogických zamestnancov
 4. PhDr. Mária Benediková - zástupca rodičov
 5. PaedDr. Drahomíra Tereňová - zástupca rodičov
 6. Ing. Ingrid Eliašová - zástupca rodičov
 7. Dávid Bata - zástupca žiakov
 8. Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová - delegovaný poslanec
 9. Mgr. Jozef Andrejčák - delegovaný poslanec
 10. PaedDr. Ján Pavelčák - delegovaný zástupca zriaďovateľa
 11. Ing. Peter Kutrucz - delegovaný zástupca zriaďovateľa

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.04.2014 11:19
Upravené: 20.05.2019 10:58

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy