Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Košice

Adresa: Exnárova 8, Košice, 04022
Tel: 055 6719 075
E-mail: sekretariat@konja.eu
web: www.konja.eu

Členovia rady školy:

  1. Mgr. Katarína Staňová, predseda - zástupca pedagogických zamestnancov
  2. PaeDr. Julia Nagyová Lipánová - zástupca pedagogických zamestnancov
  3. Marta Kopperová - zástupca nepedagogických zamestnancov
  4. Adrián Adámy - zástupca rodičov
  5. Karol Krabáč - zástupca rodičov
  6. Marta Jančušová - zástupca rodičov
  7. Martin Nagy - zástupca žiakov
  8. Mgr. Jozef Andrejčák - delegovaný poslanec
  9. Ing. Vladimír Saxa - delegovaný poslanec
  10. Mgr. Ladislav Leško - delegovaný zástupca inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania (nominovaný stavovskou organizáciou)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.04.2014 12:44
Upravené: 06.03.2019 09:39

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy