Hotelová akadémia Košice

Adresa: Južná trieda 10, Košice, 04001
Tel: 055 7260 705
E-mail: sekretariat@zsjuznake.sk
web: https://hotelovake.edupage.org/

Verejné obstarávania
Ostatné dokumenty (zmluvy, objednávky, faktúry) si organizácia zverejňuje svojpomocne na vlastnom webe.

Členovia rady školy:

 1. Ing. Rastislav Batromij, predseda – zástupca pedagogických zamestnancov
 2. MVDr. Anna Karnižová – zástupca pedagogických zamestnancov
 3. Mgr. Zoltán Pituk – zástupca nepedagogických zamestnancov
 4. Macela Kováčová – zástupca rodičov
 5. Oľga Schmiedtová – zástupca rodičov
 6. Mgr. Dagmar Šipošová – zástupca rodičov
 7. Alexandra Papová – zástupca žiakov
 8. JUDr. Jaroslav Hlinka – delegovaný poslanec
 9. Mgr. Peter Berinšter – delegovaný poslanec
 10. Pavol Baksy – delegovaný zástupca inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania (nominovaný stavovskou organizáciou)
 11. Dipl.Kfm.Ing. Michal Demo – delegovaný zástupca zriaďovateľa

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.04.2014 11:12
Upravené: 08.08.2019 13:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine