Aktuality z roku 2017

28.11.2017

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, IROP-PO2-SC213-2017-20 - zoznam schválených ŽoNFP

       
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zverejnilo dňa 28.11.2017 zoznam schválených ŽoNFP - Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti - IROP-PO2-SC213-2017-20.
 
24.11.2017

Aktualizácia č.1 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD, kód výzvy: IROP-PO5-SC511-2017-23

       
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zverejnilo dňa 24.11.2017 Aktualizáciu č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD, kód výzvy: IROP-PO5-SC511-2017-23.
 
23.11.2017

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2018

       
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zverejnilo dňa 23. 11. 2017 na svojej webovej stránke Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2018.
 
20.11.2017

Agrorezort podporí 87 miestnych akčných skupín takmer 150 miliónmi eur

       
Podpora rozvoja regiónov aj prostredníctvom finančnej podpory verejno-súkromných partnerstiev. Do vyhlásenej výzvy na získanie štatútu miestnej akčnej skupiny (MAS) sa zapojilo 121 subjektov, agrorezort podporí 87 úspešných stratégií sumou 138 miliónov eur.
 
15.11.2017

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC121-2016-12 podľa územnej príslušnosti k 14.11.2017 a informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy

       
Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 9 822 902 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 4 439 582 Eur a územie MFO 5 383 320 Eur.
 
10.11.2017

Oznam o organizovaní workshopu – Výzva na predkladanie ŽoNFP na financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD v rámci ŠC 5.1.1

       
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky si Vás dovoľuje informovať o plánovanom workshope, ktorého cieľom bude prezentácia a praktické vysvetlenie výzvy v rámci ŠC 5.1.1 - Výzva na predkladanie ŽoNFP na financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD v programovom období 2014-2020.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.09.2021 10:10
Upravené: 06.09.2021 10:15

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001