Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC121-2016-12 podľa územnej príslušnosti k 14.11.2017 a informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 9 822 902 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 4 439 582 Eur a územie MFO 5 383 320 Eur.

Podrobné rozdelenie disponibilnej alokácie v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov je uvedené v nasledujúcej tabuľke: www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 15.11.2017 06:00
Upravené: 22.08.2018 10:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Dedina roka