Indikatívny harmonogram výziev na rok 2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zverejnilo dňa 23. 11. 2017 na svojej webovej stránke Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2018.

Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 23.11.2017 06:00
Upravené: 22.08.2018 10:45

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy