Aktuality z roku 2017

11.04.2017

Aktualizácia č. 2 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

       
Aktualizácia č. 2 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy bola zverejnená na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR .
 
11.04.2017

Aktualizácia č. 2 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

       
Aktualizácia č. 2 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb bola zverejnená na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR .
 
03.04.2017

Výzva na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16

       
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 31.3.2017 Výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku. Výzva je označená kódom : ROP-PO4-SC431-2017-16
 
29.03.2017

Záverečná správa výzvy na predkladanie projektových zámerov, kód výzvy IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1

       
Záverečná správa výzvy na predkladanie projektových zámerov - Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1.
 
15.03.2017

AKTUALIZÁCIA č.1 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

       
AKTUALIZÁCIA č.1 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl bola zverejnená na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR .
 
08.03.2017

Výzva na výber odborných hodnotiteľov v rámci PO 1 IROP - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

       
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 08.11.2016 výzvu na výber odborných hodnotiteľov v rámci PO 1 Integrovaného regionálneho operačného programu - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.09.2021 10:10
Upravené: 06.09.2021 10:15

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001