Aktuality z roku 2017

21.09.2017

Aktualizácia č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16

       
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zverejnilo dňa 19.9.2017 Aktualizáciu č.3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16.
 
21.09.2017

Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2017-22

       
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zverejnilo dňa 20.9.2017 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2017-22.
 
14.09.2017

Na Slovensku pribudnú tisíce nových miest v materských školách

       
Na celom Slovensku pribudne pre škôlkarov 4780 nových miest, čo poteší najmä tisíce rodičov, ktorých deti sa doteraz do škôlky nedostali z dôvodu nedostatku miest. Vyhodnotili sme prvé dve kolá žiadostí o príspevky z fondov EÚ na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.
 
28.08.2017

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP , kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017

       
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO4-SC431-2017-16 podľa územnej príslušnosti k 25.08.2017.
 
28.08.2017

Oznam o zverejnení výzvy č.02/2017/PO2 na výber odborných hodnotiteľov, kód výzvy IROP-PO2-SC213-2017-20

       
Dňa 28. augusta 2017 bola zverejnená výzva na výber odborných hodnotiteľov na posudzovanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraných na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti.
Dátum uzávierky výzvy na výber odborných hodnotiteľov je 8. septembra 2017.
 
23.08.2017

Oznam pre žiadateľov o NFP - Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-PO2-SC213-2017-20

       
Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 oznamuje, že Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti nadobudla účinnosť dňa 21. augusta 2017.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.09.2021 10:10
Upravené: 06.09.2021 10:15

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001