Záverečná správa výzvy na predkladanie projektových zámerov, kód výzvy IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1

Záverečná správa výzvy na predkladanie projektových zámerov - Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 29.03.2017 06:00
Upravené: 22.08.2018 11:01

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy