Výzva na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 31.3.2017 Výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku. Výzva je označená kódom : ROP-PO4-SC431-2017-16

Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 03.04.2017 06:00
Upravené: 22.08.2018 11:01

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Dedina roka