Školy a školské zariadenia

Košický samosprávny kraj je na základe zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov zriaďovateľom 63 stredných škôl pri prenesenom výkone štátnej správy a zriaďovateľom 7školských zariadení pri výkone samosprávy.

Základné údaje o školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja nájdete v elektronickej brožúre (PDF, 10 MB).

 

Zoznam škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

                     

Stredné školy sú trendy, využívajú Smart QR Code™

Tradičnú komunikáciu čoraz častejšie nahrádza komunikácia prostredníctvom moderných informačných technológií. Nové technológie  priniesli  modernizáciu, ktorá má dopad a vplyv na spôsob prezentovania sa firiem, štátnych inštitúcií, bánk a iných podnikateľských aj nepodnikateľských subjektov. Aj stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK využívajú jednu z najmodernejších technológií, ktorá sa v najbližšom období bude rozvíjať rýchlym tempom -  Smart QR Code™.

Smart QR Code™ je  svetovo jedinečná technológia. SQR kód je vstupná  brána pre mobilné zariadenia smartfóny a tablety, ktoré má dnes bežný občan aj väčšina študentov stále pri sebe. Po po načítaní kódu sa užívateľ dostáva k presne personalizovaným informáciám o produkte alebo službe, v konkrétnom jazyku, čase a lokalite, kde sa práve nachádza, aj s možnosťou GPS navigácie.

Stredné školy si uvedomujú, že sa musia prispôsobiť dobe a byť modernými aj v spôsobe komunikácie s vonkajším okolím školy, ktorými sú nielen žiaci škôl a ich rodičia, ale aj firmy, spolupracujúci zamestnávatelia, potenciálni partneri školy a iní. Z toho dôvodu  QR kód  používa dnes už 29 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Do  systému postupne dopĺňajú nové aktualizované informácie, ktoré im umožňujú v rámci reklamy šíriť informácie o škole, školskom vzdelávacom programe, o učebných a študijných odboroch, uplatnení po ukončení štúdia, akreditovaných programoch ponúkaných v rámci celoživotného vzdelávania, atď.

Odbor školstva KSK si uvedomuje dôležitosť informácie a jej šírenie v reálnom čase smerom ku klientom školy a spolupracujúcim firmám a inštitúciám. Hlavne v dobe prípravy pre trh práce je dôležité,  aby rodič a žiak mal súbor informácií o možnostiach štúdia v duálnom systéme vzdelávania, o uplatnení a ponuke voľných pracovných miest, o benefitoch, ktoré ponúka firma pri príprava žiaka pre svoje potreby, atď..

Vstup  stredných škôl do systému Smart QR Code™  a prepojenie všetkých účastníkov podieľajúcich sa na vzdelávaní žiakov a ich príprave  pre trh práce sa ukazuje ako riešenie pre výmenu informácie medzi účastníkmi v reálnom čase.

Výhodami Smart QR Code™ sú:

  • zabezpečenie obojsmernej on – line komunikácie medzi užívateľom  a prevádzkovateľom so zberom dát na obidvoch stranách,
  • na rozdiel od www - stránky SQR kód šetrí čas pri získavaní informácií ich personalizáciou podľa konkrétnych požiadaviek konečného objednávateľa,
  • poskytuje prístup k dátam a informáciám na viacerých autorizačných úrovniach - napr. zákazník, manažér, kontrolór, orgány štátnej správy, samosprávy, atď.  na základe vopred definovaných parametrov, v rámci ktorých si každý jednoduchým užívateľsky jednoduchým postupom  nájde svoje konkrétne informácie,
  • obsah možno meniť v reálnom čase bez potreby zmeny SQR kódu,
  • v rámci SQR kódu je použité  logo a farby identifikujúce  klienta, 
  • údaje a informácie sú na serveri prevádzkovateľa  chránené bezpečnostnými prvkami najvyšších svetových štandardov proti neoprávnenému prieniku a manipulácii,
  • bezpečná technológia - SQR kód sa načíta aj pri poškodení 40% plochy kódu,
  • nevyžaduje napájací zdroj, ani žiadnu zvláštnu údržbu.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.01.2013 16:02
Upravené: 13.01.2020 09:58

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Kam na strednú školu Dopravné informácie