Školy a školské zariadenia

Košický samosprávny kraj je na základe zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov zriaďovateľom 63 stredných škôl pri prenesenom výkone štátnej správy a zriaďovateľom 7školských zariadení pri výkone samosprávy.

Základné údaje o školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja nájdete v elektronickej brožúre (PDF, 10 MB).

 

Zoznam škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

Pedagogicko-organizačné pokyny  pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja na školský rok 2020/2021

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 07.01.2013 16:02
Upravené: 03.09.2020 14:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról