Krajská hokejová akadémia

Krajská hokejová akadémia predstavuje vzorový model spolupráce Košického samosprávneho kraja, Slovenského zväzu ľadového hokeja a HC Košice s.r.o. vyúsťujúci do regionálneho systémového riešenia pre talentovaných hráčov kategórie dorast a juniori, je spôsobom,
ako dokázať udržať najlepších mladých hráčov na Slovensku a výrazne zvýšiť kvalitu súťaží dorast a juniori, je súčasťou výchovy mladého človeka komplexne pripraveného na pracovný a súkromný život.

Forma štúdia: denné štúdium
Podmienky prijatia: ukončený 9. ročník ZŠ, zdravotná spôsobilosť, talentové skúšky

Dosiahnutý stupeň vzdelania:

7451 J Športové gymnázium

Úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou
Uplatnenie absolventa: Absolvent získa licenciu tréner II. stupňa pre daný druh športu a je pripravený na štúdium na všetkých typoch vysokých škôl.

7471 M Športový manažment

Stredné odborné vzdelanie s maturitou
Uplatnenie absolventa: oblasť marketingu, manažmentu a podnikania, tréner III. stupňa (reprezentačný tréner).

7475 M Digitálne služby v športe

Stredné odborné vzdelanie s maturitou
Uplatnenie absolventa: administrátor alebo samostatný špecialista pre informačné a komunikačné technológie, poskytovateľ digitálnych služieb, tvorca softwarového a hardwarového vybavenia športových pracovísk, nižší až stredný manažérsky stupeň, tréner III. stupňa (reprezentačný tréner).

7476 M Spracovanie dát v športe

Stredné odborné vzdelanie s maturitou
Uplatnenie absolventa: príprava podkladov pre analýzy v rozličných serverových dátových zdrojoch, vizualizácia dát, zručnosti z aplikovanej informatiky, tréner III. stupňa (reprezentačný tréner).

Bonusy navyše

 • školský internát priamo v areáli školy;
 • školská jedáleň poskytujúca celodenné stravovanie;
 • regeneračné stredisko vybavené relaxačnými a autotrakčnými lôžkami, masážnymi stolmi, saunou, vodným a perličkovým kúpeľom, bazénom;
 • školský bufet;
 • sixballová aréna;
 • školské posilovne;
 • sieň olympizmu;
 • autodoprava - školský autobus a minibus.

Výhody

 • dvojitá kariéra športovca – prepojenie vzdelania a športu;
 • škola prispôsobená súčasnosti;
 • študijný plán tvorený v spolupráci žiak - tréner – učiteľ;
 • dostupnosť potrebných športovísk;
 • vrcholová športová príprava;
 • pravidelná regenerácia;
 • získanie mentálnej odolnosti;
 • rozvoj pozitívneho myslenia, kreativity a flexibility;
 • kvalitná výučba cudzích jazykov;
 • výučba moderných informačno-komunikačných technológií;
 • riešenie problémových úloh a samostatné rozhodovanie;
 • vyvážená strava;
 • možnosť diétneho stravovania;
 • moderné vybavenie;
 • elektronizácia služieb;
 • koučing;
 • výchova osobnosti 21. storočia;
 • kvalitný realizačný tím.

Uplatnenie

 • reprezentácia;
 • profesionálne slovenské hokejové ligy;
 • profesionálne zahraničné hokejové ligy;
 • trh práce v SR a EÚ;
 • kvalifikovaný tréner.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.01.2020 13:02
Upravené: 12.02.2024 15:28

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001