Krajská hokejová akadémia

Krajská hokejová akadémia predstavuje vzorový model spolupráce Košického samosprávneho kraja, Slovenského zväzu ľadového hokeja a HC Košice s. r. o. vyúsťujúci do regionálneho systémového riešenia pre talentovaných hráčov kategórie dorast a juniori, je spôsobom, ako dokázať udržať najlepších mladých hráčov na Slovensku a výrazne zvýšiť kvalitu súťaží dorast a juniori, je súčasťou výchovy mladého človeka komplexne pripraveného na pracovný a súkromný život.

Forma štúdia: denné štúdium

Podmienky prijatia: ukončený 9. ročník ZŠ / zdravotná spôsobilosť / talentové skúšky.

Dosiahnutý stupeň vzdelania:

7451 J / Športové gymnázium

Úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou
Uplatnenie absolventa: Absolvent získa licenciu tréner II. stupňa pre daný druh športu a je pripravený na štúdium na všetkých typoch vysokých škôl.

7471 M / Športový manažment

Stredné odborné vzdelanie s maturitou
Uplatnenie absolventa: oblasť marketingu, manažmentu a podnikania / tréner III. stupňa (reprezentačný tréner)

7475 M / Digitálne služby v športe

Stredné odborné vzdelanie s maturitou
Uplatnenie absolventa: administrátor alebo samostatný špecialista pre informačné a komunikačné technológie / poskytovateľ digitálnych služieb / tvorca softwarového a
hardwarového vybavenia športových pracovísk / nižší až stredný manažérsky stupeň, tréner III. stupňa (reprezentačný tréner)

7476 M / Spracovanie dát v športe

Stredné odborné vzdelanie s maturitou
Uplatnenie absolventa: príprava podkladov pre analýzy v rozličných serverových dátových zdrojoch, vizualizácia dát / zručnosti z aplikovanej informatiky / tréner III. stupňa (reprezentačný tréner)

Bonusy navyše

 • Školský internát priamo v areáli školy
 • Školská jedáleň poskytujúca celodenné stravovanie
 • Regeneračné stredisko vybavené relaxačnými a autotrakčnými lôžkami / masážnymi stolmi / saunou / vodným a perličkovým kúpeľom / bazénom
 • Školský bufet
 • Sixballová aréna
 • Školské posilovne
 • Sieň olympizmu
 • Autodoprava - školský autobus a minibus

Výhody

 • dvojitá kariéra športovca – prepojenie vzdelania a športu
 • škola prispôsobená súčasnosti
 • študijný plán tvorený v spolupráci žiak / tréner / učiteľ
 • dostupnosť potrebných športovísk
 • vrcholová športová príprava
 • pravidelná regenerácia
 • získanie mentálnej odolnosti
 • rozvoj pozitívneho myslenia, kreativity a flexibility
 • kvalitná výučba cudzích jazykov
 • výučba moderných informačno-komunikačných technológií
 • riešenie problémových úloh a samostatné rozhodovanie
 • vyvážená strava
 • možnosť diétneho stravovania
 • moderné vybavenie
 • elektronizácia služieb
 • koučing
 • výchova osobnosti 21. storočia
 • kvalitný realizačný tím

Uplatnenie

 • reprezentácia
 • profesionálne slovenské hokejové ligy
 • profesionálne zahraničné hokejové ligy
 • trh práce v SR a EÚ
 • kvalifikovaný tréner

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.01.2020 13:02
Upravené: 26.08.2022 11:39

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine