Územná školská rada

Územná školská rada v územnej pôsobnosti KSK je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy pedagógov, ostatných zamestnancov škôl, žiakov a ich rodičov v oblasti výchovy a vzdelávania v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja.

Dňa 12. júna 2023 sa na Košickom samosprávnom kraji konali voľby do Územnej školskej rady pri Košickom samosprávnom kraji na volebné obdobie 2023 - 2027. Právo voliť podľa § 6 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 má predseda rady školy. Na základe výsledkov tajného hlasovania boli za členov ÚŠR zvolení najvyšším počtom hlasov:

4 členovia z predsedov rád škôl:

 • Ing. Jozef Dobiáš
 • Ing. Tatiana Hricková
 • Bc. Martina Prochyrová
 • Ing. Monika Genčiová

3 členovia z riaditeľov stredných škôl:

 • Mgr. Milan Kudrik – predseda
 • Mgr. Katarína Olšavová
 • PaedDr. Tatiana Švecová

2 členovia ako zástupcovia rodičov žiakov stredných škôl KSK:

 • Kristína Borošová
 • Mgr. Monika Oravcová

Okrem volených sú v rade aj dvaja delegovaní členovia:

 • RNDR. Martina Urbanová, PhD. – Regionálny úrad školskej správy v Košiciach
 • Ing. Henrieta Kubová – Košický samosprávny kraj

Na ustanovujúcom zasadnutí Územnej školskej rady, ktoré sa konalo dňa 26. júna 2023, bol do funkcie predsedu Územnej školskej rady tajným hlasovaním zvolený Mgr. Milan Kudrik.

Štatút rady

Autor/zdroj: Ing. Henrieta Kubová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.04.2013 10:45
Upravené: 27.11.2023 09:23

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine