Územná školská rada

Územná školská rada v územnej pôsobnosti KSK je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy pedagógov, ostatných zamestnancov škôl, žiakov a ich rodičov v oblasti výchovy a vzdelávania v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja.

Dňa 12. júna 2023 sa na Úrade Košického samosprávneho kraja konali voľby do Územnej školskej rady (ÚŠR)pri Košickom samosprávnom kraji na volebné obdobie 2023 - 2027. Právo voliť podľa § 6 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, má predseda rady školy.

Autor/zdroj: Ing. Henrieta Kubová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.04.2013 10:45
Upravené: 12.02.2024 15:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001