Členovia rady

Na základe výsledkov tajného hlasovania boli za členov ÚŠR zvolení najvyšším počtom hlasov:

4 členovia z predsedov rád škôl:

 • Ing. Jozef Dobiáš
 • Ing. Tatiana Hricková
 • Bc. Martina Prochyrová
 • Ing. Monika Genčiová

3 členovia z riaditeľov stredných škôl:

 • Mgr. Milan Kudrik – predseda
 • Mgr. Katarína Olšavová
 • PaedDr. Tatiana Švecová

2 členovia ako zástupcovia rodičov žiakov stredných škôl KSK:

 • Kristína Borošová
 • Mgr. Monika Oravcová

Okrem volených sú v rade aj dvaja delegovaní členovia:

 • RNDR. Martina Urbanová, PhD. – Regionálny úrad školskej správy v Košiciach
 • Mgr. Andrea Gajdošová, MBA – Košický samosprávny kraj

Na ustanovujúcom zasadnutí Územnej školskej rady, ktoré sa konalo dňa 26. júna 2023, bol do funkcie predsedu Územnej školskej rady tajným hlasovaním zvolený Mgr. Milan Kudrik.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.02.2024 15:10
Upravené: 12.02.2024 15:14

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001