Koncepčné materiály

Racionalizácia siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
Ekonomické zázemie regiónu, požiadavky trhu práce, financovanie školstva, demografický vývoj obyvateľstva vyžadujú urýchlené opatrenia na zefektívnenie školského systému, nasmerovanie ľudských, materiálnych a finančných zdrojov do rozvoja odbornej prípravy a vzdelávania. Potreba permanentného zlepšovania kvality pri súčasnom znižovaní nákladov je spôsobená veľkou konkurenciou a neustále sa zvyšujúcimi požiadavkami partnerov školy.
Na základe poznania súčasného stavu a vyjadrenia ekonomických dopadov navrhujeme základné úsporné opatrenia spočívajúce hlavne v presunoch škôl do objektov, kde ich prevádzka bude efektívna pri zachovaní odborov o ktoré je záujem zo strany žiakov, a ktorých absolventi nachádzajú uplatnenie v praxi. Uvedenými presunmi sa uvoľnia objekty, kde vlastníkmi sú cudzie subjekty t.j., kde sa vynakladajú finančné prostriedky na úhradu nájmu, resp. objekty, ktoré ďalej môže vlastník – KSK – zhodnotiť.

Schválené koncepčné materiály zastupiteľstvom KSK:

 

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 14.11.2012 14:35
Upravené: 28.06.2017 10:00

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Most cez Ružín Dobrovoľníctvo