Koncepčné materiály

V školskom roku 2023/2024 je KSK zriaďovateľom 71 škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou (64 stredných škôl, 2 jazykové školy, 3 školské internáty, 1 centrum voľného času, 1 škola v prírode).

Odbor školstva Úradu KSK realizuje aktivity vyplývajúce z napĺňania špecifických cieľov a opatrení v kľúčových prioritách koncepčných materiálov, schválených zastupiteľstvom KSK:

Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSKStratégia výchovy a vzdelávania

Práca s mládežou

Podpora pohybových aktivít obyvateľov

Plnenie strategických materiálov

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.11.2012 14:35
Upravené: 06.02.2024 10:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001