Školstvo v roku 2018

22.06.2018 Košice

Predprázdninové šantenie s vláčikmi na dopravnej priemyslovke

       
Školy čoskoro uzavrú svoje brány a školákom začnú 2 mesiace zaslúženého letného oddychu. Na prázdninové hry a šantenie sa ale deti môžu naladiť už v posledný júnový týždeň na Strednej priemyselnej školy dopravnej na Hlavnej ulici 113. V jej priestoroch tradične pre verejnosť ožijú malé vláčiky. Celý týždeň, od 25. do 29. júna, v čase od 16.00 do 19.00 hodiny bude na školskom modelovom koľajisku premávať približne 20 vlakových súprav.
 
18.06.2018

Vyhodnotenie súťaže stredných škôl v pôsobnosti KSK v tvorbe webových stránok

       
Súťaže sa mohli zúčastniť žiaci stredných škôl, buď ako jednotlivci, alebo ako tím (maximálne dvaja žiaci), ktorí vytvoria webovú stránku na danú tému. Tento rok sme zvolili aktuálnu problematiku, ktorá je v súčasnosti trendom v oblasti IT:
 
15.06.2018

Študuj a buď úspešný

       
Aj v tomto školskom roku sme získali grant od Nadácie Volkswagen Slovakia, za podpory ktorého sa v dňoch 5. a 6. júna 2018 mohli žiaci Strednej odbornej školy, Prakovce 282 zúčastniť dvoch exkurzií v Bratislave.
 
14.06.2018

Vzdelávací pobyt thajských študentov na Elokovanom pracovisku vo Viničkách

       
V dňoch od 04.06.2018 do 08.06.2018 sa na Elokovanom pracovisku vo Viničkách, ktoré je súčasťou Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Košiciach, konal na základe uzavretej zmluvy so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Nitra, Slovenská republika - Doplnkový vzdelávací, odborno – informačný a poznávací program a aktivity pre študentov z Thajska – z univerzity KASETSART UNIVERSITY BANKOK THAJSKO.
 
13.06.2018

Predseda KSK ocenil najlepších športovcov v rámci Dlhodobých športových súťaží KSK

       
Tohtoročné Dlhodobé športové súťaže KSK poznajú svojich víťazov. Najlepšej škole a športovcom odovzdal predseda KSK Rastislav Trnka v priestoroch SOŠ Ostrovského v Košiciach Putovný pohár predsedu KSK a zástupcom ocenených stredných škôl ďakovné listy.
 
31.05.2018

Prognóza novoprijatých žiakov na stredných školách v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja na školský rok 2019/2020

       
Košický samosprávny kraj v zmysle § 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov po prerokovaní v krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu určí do 31. októbra 2018 všeobecne záväzným nariadením pre stredné školy vo svojej územnej pôsobnosti počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.10.2021 14:11
Upravené: 23.10.2021 14:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine