Vyhodnotenie súťaže stredných škôl v pôsobnosti KSK v tvorbe webových stránok

Súťaže sa mohli zúčastniť žiaci stredných škôl, buď ako jednotlivci, alebo ako tím (maximálne dvaja žiaci), ktorí vytvoria webovú stránku na danú tému. Tento rok sme zvolili aktuálnu problematiku, ktorá je v súčasnosti trendom v oblasti IT:

„Internet of Things – Internet vecí“

Vyhlasovateľ súťaže: COV pri SPŠ elektrotechnickej, Košice
Organizátor: SPŠ elektrotechnická Košice
Odborný garant: Ing. Izabela Molitorisová
Cieľ súťaže: Cieľom súťaže je zvýšiť záujem stredoškolákov o technológie internetu a tvorbu webových stránok využitím moderných technológií.

Dôležité termíny súvisiace s priebehom tejto súťaže:

 • Registrácia do: 23. 03. 2018
 • Začiatok súťaže: 26. 03. 2018
 • Koniec súťaže: 27. 04. 2018

Do súťaže sa zapojilo 13 študentov, ktorí sa rozhodli pracovať samostatne a 18 tímov. Počas práce na webových stránkach komunikácia so študentmi prebiehala bezproblémovo, doplňujúce otázky sme riešili priebežne. V závere súťaže bolo odovzdaných 17 prác, z toho 15 prác postúpilo do užšieho výberu. Po dôkladnom hodnotení sme sa rozhodli oceniť tri najlepšie práce. Pri hodnotení prác sme sa dohodli na spoločných kritériách, kde sme posudzovali:

 • technológie použité pri tvorbe projektu
 • zdrojový kód stránky (validácia)
 • responzívny dizajn
 • originálnosť a dizajn
 • obsah samotného webu
 • funkčnosť v rôznych prehliadačoch
 • SEO optimalizáciu

O hodnotenie sa postarala odborná komisia v zložení: Lukáš Orgovan (Senior Software Engineer); Michal Vanko (Senior Software Engineer) zo spoločnosti Ness; Izabela Molitorisová zo SPŠ elektrotechnickej v Košiciach. Ceny do súťaže venovala spoločnosť Ness.

Dňa 14. 6. 2018 sa v priestoroch spoločnosti Ness v Košiciach uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie celej súťaže spojené s odovzdávaním cien víťazom.  Pani Ing. Jaroslava Dermek, Lukáš Orgován, Michal Vanko nám predstavili fungovanie tejto spoločnosti podrobnejšie, spoločne sme si prezreli aj priestory a oboznámili sme sa s niektorými projektmi na ktorých momentálne pracovali. Porozprávali sme sa o projektoch, ktoré sú aktuálne pre stredné školy. Ohlas zo strany študentov na túto súťaž bol pozitívny, budeme sa aj počas ďalších rokov snažiť pokračovať v takýchto aktivitách, pokúsime sa o nové nápady, pričom veľkú podporu do ďalšej spolupráce máme aj od spoločnosti Ness.

Poradie víťazov:

 1. miesto:   Nikola Mag, Šimon Gažo – SOŠ Ostrovského 1, Košice
 2. miesto: Ján Villim – Gymnázium P. J. Šafárika, Rožňava
 3. miesto: Filip Csonka, Martin Mihálik – Gymnázium Alejová 1, Košice

Odkazy na víťazné web stránky:

 1. miesto - http://iot.ostrovskeho.sk/
 2. miesto - https://villim.sk/
 3. miesto - https://iotcp.pythonanywhere.com/

Odkazy na niektoré ďalšie práce študentov:

Autor/zdroj: Ing. Izabela Molitorisová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 18.06.2018 15:00
Upravené: 23.10.2021 15:27

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001