Pozvánka na Informačný deň Programu Interreg VI-A NEXT Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina  2021 - 2027

P   O   Z   V   Á   N   K   A

Ministerstvo zahraničných vecí a zahraničného obchodu Maďarska pôsobiace v roli Riadiaceho orgánu programu v spolupráci so Spoločným technickým sekretariátom programu a Odborom regionálneho rozvoja Úradu Košického samosprávneho kraja si Vás dovoľujú pozvať na

INFORMAČNÝ  DEŇ

Programu Interreg VI-A NEXT

Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina

 2021 - 2027

organizovaný  dňa 25. októbra 2023 o 11.00 hodine v priestoroch Knižnice Jána Bocatia, Hviezdoslavova 5, 040 01 Košice

Cieľom podujatia bude prezentovať pre potenciálnych žiadateľov z košického kraja podmienky 1. výzvy na predkladanie projektov v rámci Programu NEXT Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2021 – 2027, zameraného na podporu spolupráce s Ukrajinou. V rámci prednášky žiadatelia dostanú cenné informácie o priebehu výzvy, o podmienkach projektového partnerstva, o projektových a programových dokumentoch, o finančnom plánovaní projektov  ako aj  o všetkých podmienkach potrebných pre úspešnú realizáciu projektu.

 

Podujatie sa bude konať v slovenskom jazyku.

Výzvu a jej dokumenty nájdete  na stránke  https://next.huskroua-cbc.eu v anglickom jazyku. Prosíme vás o preštudovanie programových dokumentov do konania informačného dňa, aby bolo možné odpovedať na konkrétne otázky.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Andrea Štefanová
Vytvorené: 09.10.2023 09:33
Upravené: 09.10.2023 09:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001