Interreg V – A SKHU

- Program pozostáva zo štyroch prioritných osí. Každá prioritná os reaguje na príležitosti a výzvy identifikované na základe potrieb slovensko-maďarských prihraničných regiónov. Projekty budú hodnotené a schvaľované v rámci jednotlivých prioritných osí a musia prispievať k naplneniu aspoň jedného špecifického cieľa danej prioritnej osi (PO)

VIAC o programe Interreg V-A SK-HU

V roku 2019 boli zrealizované 2 projekty:

Názov projektu Hlavný partner Partner Celkový rozpočet projektu v € Rozpočet partnera za KSK v €
Jedným klikom za pamätníkom – významné pamätné tabula v Košiciach a Miskolci Verejná knižnica Jána Bocatia Megyei és városi könvytár Miskolc 39 251 21 594
ZSONG, kultúrne bzučanie na integrovaných cestách - Integrované kultúrne inštitúcie Múzeum mesta Hatvan Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia 50 285 21 282

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Veronika Bertová
Vytvorené: 15.04.2020 14:35
Upravené: 15.04.2020 15:13

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001