2020

Medzi hlavné externé zdroje financovania pre oblasť kultúry, ktoré sú v súčasnosti najčastejšie využívané možno zaradiť:

  • národné zo štátneho rozpočtu: Fond na podporu umenia (FPU), Ministerstvo kultúry SR – dotačný program (MK SR) a Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM), príp. výnimočne vyhlásené výzvy z MK SR
  • nadnárodné: Program cezhraničnej spolupráce Slovensko – Maďarsko INTERREG V-A SK HU; Program susedskej spolupráce Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina INTERREG HU-SK-RO-UA, Granty EHP a Nórska a pod.
  • iné, špecifické  a skôr ojedinelé: nadácie súkromných spoločností napr. Nadácia VÚB, program  Erasmus, Ekofond, Horizont 2020 a pod.

V závislosti od nastavenia jednotlivých výziev možno uvažovať v zásade  o tzv.

  • tvrdých“ infraštruktúrnych projektoch a
  • mäkkých“ projektoch, ktoré sú zamerané na skvalitňovanie činností

no čoraz viac výziev je koncipovaných tak, že ide o kombináciu kapitálových investícií a aktivít na skvalitňovanie činností kultúrnych organizácií.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Veronika Bertová
Vytvorené: 09.04.2020 11:09
Upravené: 24.04.2020 09:11

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001