2019

Kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK získali v roku 2019 z troch hlavných domácich schém:  Fond na podporu umenia (FPU), Ministerstvo kultúry SR – dotačný program (MK SR) a Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) spolu 726 409 €. Detailnejšie informácie sú uvedené vo výročných správach jednotlivých organizácií, vrátane informácií o získavaní financií zo zahraničných dotačných programov.

Tab. č. 1. Projektová úspešnosť v troch domácich schémach v rokoch 2016-2019

Zdroj

schválená suma

počet podaných projektov

počet schválených projektov

Úspešnosť v %

FPU

576 409 €

134

98

73,1 %

MK SR

36 500 €

4

4

100 %

FPKNM

113 500 €

20

19

95 %

rok 2019

726 409 

158

121

76,6 %

rok 2018

612 570 €

189

143

75,7 %

rok 2017

669 470 €

236

170

72 %

rok 2016

604 002 €

220

160

72,7 %

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Veronika Bertová
Vytvorené: 15.04.2020 14:35
Upravené: 22.05.2020 11:00

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001