Pilotná výzva Tradície inšpirujú inovácie 2019

Pilotná výzva " Tradície inšpirujú inovácie 2019 " uskutočnená v rámci programu Terra Incognita.

Úspešné projekty:

  • Spiš Sight Spot /projekt Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi/  Popularizačno-dokumentárne spoty o pamätihodnostiach Spiša.
  • Provincia XVI spišských miest - malá Európska únia  /projekt múzea Spiša s Spišskej Novej Vsi/  Pretvorenie nádvoria múzea na oddychovú zónu, dotykový panel s aplikáciou vo vestibule múzea, kreatívne workshopy.
  • Geologická bádateľa a Exteriérová časť Expozície baníctva a hutníctva Gemera  /projekt Baníckeho múzea v Rožňave/  Interaktívna Geologická bádateľňa a doplnenie Expozície baníctva a hutníctva Gemera o exteriérovú časť – prezentáciu výrobkov gemerských železiarní a zlievarní.
  • Objavujeme čaro Gemera  /projekt Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave/  Zážitkovo-informačná záhrada ako miesto netradičného získavania informácií, zábavného a zmysluplného trávenia voľného času pre mladú generáciu, ale aj iné vekové kategórie návštevníkov, ktorí spoznajú jedinečnosť regiónu hravo, netradične a zaujímavo.
  • Tradičnosť substrátu v medzikulturálnej tvorbe  /projekt Bábkového divadla v Košiciach/  Divadelná inscenácia v spolupráci BDK a Divadla Thália, experimentálne workshopy v spolupráci s Východoslovenskou galériou.
  • Revitalizácia knižnice Východoslovenskej galérie  /projekt Východoslovenskej galérie v Košiciach/  Finalizácia a sprístupnenie knižnice galérie a dovybavenie galérie mobiliárom

Schválené projekty v rámci výzvy Tradície inšpirujú inovácie 2019 programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita:

Názov žiadateľa Názov projektu Schválená výška dotácie v eurách
Spišské osvetové stredisko Spiš Sight Spot 5 040 €
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi Provincia XVI spišských miest - malá Európska únia 19 826 €
Banícke múzeum v Rožňave Geologická bádateľa a Exteriérová časť Expozície baníctva a hutníctva Gemera 19 967 €
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave Objavujeme čaro Gemera 19 942 €
Bábkové divadlo v Košiciach Tradičnosť substrátu v medzikulturálnej tvorbe 17 000 €
Východoslovenská galéria Revitalizácia knižnice Východoslovenskej galérie 18 196 €

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Veronika Bertová
Vytvorené: 09.04.2020 11:09
Upravené: 22.05.2020 12:19

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001