Košický kraj dal na inovácie v kultúre 100-tisíc eur

V rámci dotačného programu Terra Incognita vyhlásil Košický samosprávny kraj (KSK) v tomto roku výzvu na predkladanie projektov Tradície inšpirujú inovácie.

Na inovatívne projekty vo svojich kultúrnych zariadeniach rozdelí dokopy 100 000 eur. „Touto výzvou chceme podporiť najkvalitnejšie nápady, ktoré posilnia kultúrnu identitu a rozvoj kultúrneho turizmu, predovšetkým u mladej generácie. Teší nás, že sa do výzvy zapojilo 14 projektov z každého regiónu nášho kraja. Z nich sme vybrali 6 úspešných, ktoré spĺňali všetky kritériá. Veríme, že týmito inovatívnymi projektmi rozhýbeme turizmus v našom kraji a prilákame do našich múzeí, či galérií opäť viac návštevníkov,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Víťazné projekty reprezentujú rôzne oblasti kultúrnej ponuky. Vďaka podpore bude Banícke múzeum v Rožňave vo svojej Geologickej bádateľni a Exteriérovej časti expozície baníctva a hutníctva Gemera prezentovať výrobky gemerských železiarní a zlievarní. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi z dotácie pretvorí nádvorie múzea na oddychovú zónu. Vo vestibule múzea pribudne dotykový panel s aplikáciou Provincia XVI Spišských miest – malá Európska únia. Partnerskú spoluprácu ideálne podchytilo Bábkové divadlo v Košiciach. S Divadlom Thália kooperuje na divadelnej inscenácii Tradičnosť substrátu v medzikulturálnej tvorbe a na experimentálnych workshopoch spolupracuje  s Východoslovenskou galériou

Spiš Sight Spots je názov projektu Spišského osvetového strediska. Zameraný je na mladých talentovaných umelcov, ktorí môžu natočiť popularizačno-dokumentárne spoty o pamätihodnostiach Spiša. Revitalizácia knižnice Východoslovenskej galérie zasa poteší fajnšmekrov výtvarného umenia. Čaro Gemera objavíme v Gemerskej  knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave, kde vznikne zážitkovo-informačná záhrada ako miesto netradičného získavania informácií a zábavného trávenia voľného času pre mladú generáciu.

V rámci krajského dotačného programu mohol jeden projekt získať finančnú podporu maximálne 20 000 eur. O výsledkoch rozhodovala nezávislá komisia. Sprostredkovateľským orgánom výzvy je Agentúra na podporu regionálneho rozvoja, n.o.

Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja na svoju činnosť získavajú financie aj prostredníctvom externých zdrojov podpory. „Za obdobie prvého polroka 2019 majú naše zariadenia schválených spolu viac ako 120 projektov za 711 000 eur, pričom kraj na tieto projekty prerozdelil viac ako 80 000 eur na ich spolufinancovanie,“ doplnil Trnka. Inštitúcie čerpajú prostriedky najmä z Fondu na podporu umenia, Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, dotačných schém Ministerstva kultúry SR, či z cehraničného programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. V rámci trojročnej štatistiky Fondu na podporu umenia patria vo výške získaných finančných prostriedkov do prvej trojky najúspešnejších krajov.

Schválené projekty v rámci výzvy Tradície inšpirujú inovácie 2019 programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita:

Názov žiadateľa Názov projektu Stručný popis projektu Schválená výška dotácie v eurách
Spišské osvetové stredisko Spiš Sight Spot Popularizačno-dokumentárne spoty o pamätihodnostiach Spiša 5 040 €
Východoslovenská galéria Revitalizácia knižnice Východoslovenskej galérie Finalizácia a sprístupnenie knižnice galérie a dovybavenie galérie mobiliárom 18 196 €
Banícke múzeum v Rožňave Geologická bádateľa a Exteriérová časť Expozície baníctva a hutníctva Gemera Interaktívna Geologická bádateľňa a doplnenie Expozíciie baníctva a hutníctva Gemera o exteriérovú časť – prezentáciu výrobkov gemerských železiarní a zlievarní 19 967 €
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave Objavujeme čaro Gemera Zážitkovo-informačná záhrada ako miesto netradičného získavania informácií, zábavného a zmysluplného trávenia voľného času pre mladú generáciu, ale aj iné vekové kategórie návštevníkov, ktorí spoznajú jedinečnosť regiónu hravo, netradične a zaujímavo. 19 942 €
Bábkové divadlo v Košiciach Tradičnosť substrátu v medzikulturálnej tvorbe Divadelná inscenácia v spolupráci BDK a Divadla Thália, experimentálne workshopy v spolupráci s Východoslovenskou galériou 17 000 €
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi Provincia XVI spišských miest - malá Európska únia Pretvorenie nádvoria múzea na oddychovú zónu, dotykový panel s aplikáciou vo vestibule múzea, kreatívne workshopy 19 826 €

 

Autor/zdroj: JUDr. Anna Činčárová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.07.2019 12:37
Upravené: 26.07.2021 11:05