2023

Projekt SMARTmuseum

O projekte

Projekt Smartmuseum mal za cieľ propagovanie historických miest susediacich regiónov Ukrajiny, Maďarska a Slovenska. Do projektu boli zapojené prihraničné historické pamiatky, ako je maďarský hrad Füzér, Múzeum Ottó Hermana v Miškolci a Mukačevské historické múzeum. Slovensko malo v projekte svoje zastúpenie vďaka trom múzeám z Košického kraja: Zemplínske múzeum v Michalovciach, Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove a Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi.

Súčasťou projektu bola aj séria cezhraničných tréningov pre pracovníkov múzeí. Počas piatich stretnutí na Slovensku, Maďarsku a na Ukrajine sa účastníci mohli vzájomne učiť jeden od druhého, budovať vzťahy, zdieľať svoje skúsenosti a získať nové informácie ohľadom propagácie historickej pamiatky.

Smart expozície

Múzeá v Košickom samosprávnom kraji boli tiež obohatené o interaktívne prvky a smart expozície. Podobné expozície vznikli aj na dvoch maďarských kultúrnych miestach a rekonštrukciou prejde hrad v Mukačeve.

V Zemplínskom múzeu v Michalovciach pribudlo vďaka projektu špeciálne osvetlenie zbierkových predmetov, virtuálne zrkadlo, dotykové obrazovky aj ozvučenie nástrojov. Návštevník múzea si vo virtuálnom zrkadle môže vyskúšať, ako by vyzeral napríklad v dobovom odeve alebo ľudovom kroji.

Návštevníci múzea v Trebišove si môžu pozrieť 3D model hradu Parič, ktorého pôvodná podoba sa nezachovala.

Kaštieľ a letohrádok Dardanely v Markušovciach v rámci projektu zakúpil tablety, na ktorých je nainštalovaná aplikácia s bonusovým obsahom, virtuálnou prehliadkou a zvukovou ukážkou vystavených hudobných nástrojov. Vďaka nim môže návštevník vidieť to, čo sa z dôvodu ochrany zbierky, alebo z technických dôvodov nedá priamo ukázáť.

Zavádzanie digitálnych interaktívnych prvkov do múzeí a prvé zo série školení pre zamestnancov múzeí Košického kraja sa uskutočnilo v rámci cezhraničného projektu SMART MUSEUM (financovaný z programu cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina.

Trvanie Projektu: 01.09.2019 – 31.08.2023

 

 

Interná výzva "Tradície inšpirujú inovácie 2023"

Dňa 20.1.2023 spustil Košický samosprávny kraj internú výzvu pre kultúrne organizácie, ktorých je zriaďovateľom.

Dokumenty pre žiadateľov:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Veronika Bertová
Vytvorené: 19.01.2023 08:00
Upravené: 08.11.2023 09:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001