Varovné signály

Keď zaznie siréna:

1. hrozí alebo vznikla mimoriadna udalosť,
2. podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred čím vás varuje
3. počúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením obecného ( mestského ) rozhlasu

Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Je vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén.

VŠEOBECNÉ OHROZENIE
-dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti

OHROZENIE VODOU
-šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami vody

Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje signálom KONIEC OHROZENIA – dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania.

Informácie o možnom ohrození a plánovaných ochranných opatreniach môžete dostať:

  • občan - na príslušnom obecnom (mestskom) úrade
  • zamestnanec - od svojho zamestnávateľa
  • právnická osoba - na príslušnom obecnom (mestskom) úrade

PRESKÚŠANIE prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom sirén po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 14.10.2013 13:40
Upravené: 04.12.2014 12:08

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine