Varovné signály

Keď zaznie siréna:

1. hrozí alebo vznikla mimoriadna udalosť,
2. podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred čím vás varuje
3. počúvajte následnú hovorenú informáciu prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov

Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Je vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén.

Varovný signál VŠEOBECNÉ OHROZENIE
sa vyhlasuje dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti

Varovný signál OHROZENIE VODOU
sa vyhlasuje šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami vody

Varovný signál KONIEC OHROZENIA (koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti)
sa vyhlasuje dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania

Varovné signály a signál "Koniec ohrozenia" sa následne dopĺňajú hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

PRESKÚŠANIE prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom sirén po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Informácie o možnom ohrození a plánovaných ochranných opatreniach môžete dostať:

  • občan - na príslušnom obecnom (mestskom) úrade
  • zamestnanec - od svojho zamestnávateľa
  • právnická osoba - na príslušnom obecnom (mestskom) úrade

 

 

Autor/zdroj: Ing. Pavel Sedlák
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.10.2013 13:40
Upravené: 23.03.2023 13:32

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001