Dôležité telefónne čísla

Ak ste v ohrození života alebo zdravia, ak je ohrozený váš majetok, alebo ste účastníkom mimoriadnej udalosti, pri ktorej je ohrozený život, zdravie alebo majetok iných občanov, dožadujte sa poskytnutia pomoci na linke tiesňového volania:

112

Stále platia aj telefónne čísla pre jednotlivé zložky integrovaného záchranného systému:

150 Hasičský a záchranný zbor

- volajte v prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí

155 Zdravotná záchranná služba

- volajte v prípade ohrozenia života a zdravia

158 Štátna polícia

- volajte v prípade ohrozenia života, zdravia a majetku, podozrenia zo spáchania trestného činu alebo priestupku

159 Mestská polícia (obecná polícia)

- volajte v prípade podozrenia zo spáchania priestupku alebo trestného činu

18 300 Horská záchranná služba

- volajte v prípade núdze v horskom prostredí

Autor/zdroj: Ing. Pavel Sedlák
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.10.2013 13:35
Upravené: 23.03.2023 15:11

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001