Dôležité telefónne čísla

Ak ste v ohrození života alebo zdravia, ak je ohrozený váš majetok, alebo ste účastníkom mimoriadnej udalosti, pri ktorej je ohrozený život, zdravie alebo majetok iných občanov, dožadujte sa poskytnutia pomoci na linke tiesňového volania:

112

Stále platia aj telefónne čísla pre jednotlivé zložky integrovaného záchranného systému:

150 Hasičský a záchranný zbor

- volajte v prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí

155 Zdravotná záchranná služba

- volajte v prípade ohrozenia života a zdravia

158 Polícia

- volajte v prípade podozrenia zo spáchania trestnej činnosti

159 Mestská polícia ( obecná polícia )

- volajte v prípade podozrenia zo spáchania priestupku alebo trestného činu

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 14.10.2013 13:35
Upravené: 04.12.2014 12:08

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine