Ochrana v prípade výhražných anonymných telefonátov

Výhražné anonymné telefonáty najčastejšie oznamujú uloženie bomby. Zamerané sú na vyvolanie strachu a paniky v objektoch s väčším sústredením osôb. Aj keď väčšinou ide o planý poplach, treba počítať s tým, že anonymná vyhrážka môže byť uskutočnená. Pre posudzovanie vážnosti situácie a pre voľbu opatrení je dôležité správne chovanie pri prijatí oznámenia vyhrážky bombovým útokom.

V priebehu telefonického hovoru je dôležité:

 • pozorne počúvať
 • volaného neprerušovať
 • okamžite písať poznámky
 • získať čo najviac informácií
 • predlžovať hovor kladením otázok
 • zaznamenať údaje o volajúcom (napr. pohlavie, dialekt, prízvuk, spôsob hovorenia, odhad veku, zvuky v pozadí)

Ako ďalej konať:

1. ohlásiť udalosť na linku tiesňového volania 112,

2. oznámiť udalosť vedúcemu organizácie,

3. po vydaní príkazu o opustení budovy je nutné dodržať tieto zásady:

 • všetky osobné veci vziať so sebou,
 • obvykle otvorené skrine, zásuvky, písacie stoly nezamykať,
 • všetky schránky obvykle zamknuté (pokladne, trezory) zamknúť,
 • vypnúť počítače a všetky elektrické spotrebiče,
 • otvoriť všetky okná a dvere, ak je to možné,

4. budovu opustiť po vyznačených evakuačných trasách,

5. zhromaždiť sa na určenom mieste, kde čakať na ukončenie poplachu,

6. do budovy sa vrátiť až na pokyn príslušných orgánov.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.10.2013 12:07
Upravené: 17.08.2022 16:50

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001