Odborná spôsobilosť CO

V zmysle § 18 ods. 6 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 7/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, Vás upozorňujeme na 5 - ročnú platnosť odbornej spôsobilosti.

Pokiaľ si odborne spôsobilá osoba včas nepredĺži platnosť osvedčenia na ďalších 5 rokov v rámci 2-dňového školenia, bude musieť absolvovať opätovne 2-týždňovú odbornú prípravu s následným vykonaním skúšky. 

Bližšie informácie o podmienkach na získanie odbornej spôsobilosti v civilnej ochrane a o preškolení sú zverejnené na web stránke sekcie krízového riadenia MV SR v informačnom bloku „Odborná spôsobilosť v civilnej ochrane“ pod týmto odkazom:

  • spôsob podávania žiadosti a adresa na jej zaslanie
  • termíny konania odbornej prípravy a preškolenia
  • kontaktné osoby
  • formuláre žiadostí
  • prehľad o vydaných osvedčeniach

 

 

Autor/zdroj: Ing. Pavel Sedlák
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.02.2018 08:33
Upravené: 23.03.2023 13:33

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001