Ochrana pred biologickými látkami

Biologické nebezpečné látky môžu byť použité vo forme aerosólu (baktérie, vírusy) vytvoreného v ovzduší alebo uzatvorenom priestore priamo alebo prostredníctvom vetracích zariadení, vypustením infikovaného hmyzu (vši, blchy, muchy a pod.), infikovaním vodných zdrojov, potravín, alebo krmovín. Postihnutý použitie biologických prostriedkov spravidla nezistí ihneď po ich použití. Pri podozrení ich použitia sa výskyt zisťuje odberom vzoriek a následnou mikrobiologickou analýzou.

Pri podozrení z úniku alebo pri úniku biologickej látky resp. pri použití biologických prostriedkov postupujte tak, ako pri úniku nebezpečnej chemickej látky.

Zvlášť je potrebné:

  • dôsledne dodržiavať karanténne hygienické, protiepidemické a protiepizootické opatrenia,
  • sledovať informácie o situácii poskytované miestnou samosprávou,
  • nedotýkať sa podozrivých zásielok a predmetov,
  • vysypaný prášok, vyliatu kvapalinu zo zásielky neutierať, okamžite prikryť,
  • opustiť miestnosť, vypnúť ventiláciu.
  • umyť si ruky mydlom,
  • vyzliecť kontaminované oblečenie,
  • kontaktovať záchranné zložky,
  • hlásiť podozrenie z ochorenia alebo zvýšený výskyt ochorení osôb a zvierat príslušnej obci alebo zdravotníckemu zariadeniu.

Pri vyhlásení karantény platí zákaz zhromažďovania osôb a zákaz voľného pohybu mimo uzatvorených priestorov bez nasadených ochranných prostriedkov.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.10.2013 12:03
Upravené: 17.08.2022 16:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001