Oznamy z roku 2021

15.07.2021

Majster odborného výcviku pre učebný odbor: 3178 F výroba konfekcie

       
Riaditeľ Strednej odbornej školy techniky a sluţieb, Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves, informuje o voľnom pracovnom mieste v počte 2, na pracovnú pozíciu: majster odborného výcviku pre učebný odbor 3178 F výroba konfekcie, na plný pracovný úväzok, s nástupom od 1.09.2021.
 
15.07.2021

Majster odborného výcviku pre učebný odbor: 3686 F stavebná výroba

       
Riaditeľ Strednej odbornej školy techniky a sluţieb, Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves, informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: majster odborného výcviku pre učebný odbor 3686 F stavebná výroba, na plný pracovný úväzok, s nástupom od 1.09.2021.
 
15.07.2021

Majster odborného výcviku pre učebný odbor: 4579 F Lesná výroba

       
Riaditeľ Strednej odbornej školy techniky a sluţieb, Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves, informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: majster odborného výcviku pre učebný odbor: 4579 F Lesná výroba, na plný pracovný úväzok, s nástupom od 1.09.2021.
 
15.07.2021

Učiteľ náboženskej výchovy

       
V zmysle § 84 odsek. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.
 
14.07.2021

Archeológ

       
Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom
 
13.07.2021

Sociálny pracovník

       
ONDAVA – Domov sociálnych služieb Rakovec nad Ondavou oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu „sociálny pracovník“.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 04.02.2022 15:53
Upravené: 04.02.2022 16:12

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine