Oznamy z roku 2021

17.05.2021

Učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov v kombinácii so SJL

       
Riaditeľka Gymnázia, Trebišovská 12, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka všeobecno-vzdelávacích predmetov, ktorý má vo svojej aprobácii slovenský jazyk a literatúru v zmysle § 11, ods. 1 zákona č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.
 
14.05.2021

Referent podateľne

       
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: referent podateľne, Oddelenie vnútornej prevádzky, Referát registratúry a podateľne.
 
14.05.2021

Manažér kultúry pre popularizáciu astronómie a prírodných vied

       
Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8, 048 01 Rožňava oznamuje, že k 1. júnu 2021 disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu: manažér kultúry pre popularizáciu astronómie a prírodných vied.
 
12.05.2021

Upratovačka

       
Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice informuje o voľných pracovných miestach na pracovnej pozícii upratovačka s nástupom od 18.5.2021 na dobu určitú - počas zastupovania
 
11.05.2021

Učiteľ/ka maďarského jazyka a literatúry

       
Riaditeľka SOŠ technickej a ekonomickej Jozefa Szakkayho – Szakkay József Műszaki és Közgadasági Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka maďarského jazyka a literatúry v zmysle § 11, ods. 1 zákona č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.
 
07.05.2021

Školský psychológ

       
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice oznamuje, že disponuje s voľným pracovným miestom odborný zamestnanec-školský psychológ.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 04.02.2022 15:53
Upravené: 04.02.2022 16:12

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine