Oznamy z roku 2021

24.08.2021

Majster odbornej výchovy – cukrár kuchár

       
Riaditeľka Hotelovej akadémie, Južná trieda 10 v Košiciach informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu majster odbornej výchovy – cukrár kuchár v zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.
 
24.08.2021

Recepčný/recepčná

       
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, 040 01 Košice zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: recepčný/recepčná od 01.09.2021 do 31.12.2021.
 
24.08.2021

Učiteľ/ka nemeckého jazyka na 50%-ný úväzok

       
Riaditeľka Hotelovej akadémie, Južná trieda 10 v Košicich informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu učiteľ/ka nemeckého jazyka na 50%-ný úväzok v zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.
 
24.08.2021

Vychovávateľ/ka v školskom internáte

       
Školský internát pri Hotelovej akadémii, Južná trieda 10 v Košiciach v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu vychovávateľ/ka v stredoškolskom internáte s nástupom od 1. 09. 2021.
 
24.08.2021

Učiteľ slovenského jazyka a literatúry

       
Riaditeľka Konzervatória v Košiciach, Timonova 2, informuje o voľnom pracovnom mieste - učiteľ slovenského jazyka a literatúry, s predpokladaným nástupom od 2.9.2021.
 
24.08.2021

Školský psychológ

       
Školský internát, Medická 2, 040 11 Košice v zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu „ školský psychológ“ na 100% úväzok.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 04.02.2022 15:53
Upravené: 04.02.2022 16:12

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine