Oznamy z roku 2021

18.06.2021

Kuchár/ka

       
LUMEN – ŠZ, ZpS a DSS, Jilemnického 1707/1, Trebišov oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu „kuchár/ka“ s možným nástupom ihneď na dobu určitú – zastupovanie počas PN.
 
16.06.2021

Právnik

       
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, oznamuje, že disponuje voľnými pracovnými miestami – 2 funkčné miesta (od 1.7.2021 a od 1.8.2021 - zastupovanie počas MD) na pracovnú pozíciu právnik na Odbore školstva, Oddelenie správnej, sporovej, personálnej agendy a sťažností.
 
15.06.2021

Opatrovateľ/ka

       
LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša, Šemša 139, 044 21 Šemša oznamuje, že disponuje s voľným pracovným miestom /1/ na pracovnú pozíciu "opatrovateľ/ka".
 
15.06.2021

Vedúci strediska včasnej intervencie + manažér kvality

       
ANIMA – Domov sociálnych služieb Michalovce informuje o voľnom pracovnom mieste na pozícii: Vedúci strediska včasnej intervencie + manažér kvality.
 
15.06.2021

Vychovávateľ/ka

       
Školský internát Antona Garbana, Werferova 10 v Košiciach v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu vychovávateľ/ka v stredoškolskom internáte s nástupom od 24.08.2021.
 
15.06.2021

Upratovačka

       
Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice, Opatovská cesta 7, 040 01 Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: upratovačka s nástupom od 1.8.2021.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 04.02.2022 15:53
Upravené: 04.02.2022 16:12

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine