Oznamy z roku 2021

12.07.2021

Učiteľ/učiteľka: slovenský jazyk a literatúra

       
V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka Gymnázia, Ľ. Štúra 26, Michalovce informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou: slovenský jazyk a literatúra – 100 % úväzok s nástupom od 25. augusta 2021.
 
12.07.2021

Pomocný/á vychovávateľ/ka

       
Školský internát A. Garbana, Werferova 10, Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu pomocný/á – nočný/á vychovávateľ/ka na plný úväzok a predpokladaným nástupom od 01. 09. 2021.
 
12.07.2021

Učiteľ/učiteľka: nemecký jazyk – 40 % úväzok

       
V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka Gymnázia, Ľ. Štúra 26, Michalovce informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou: nemecký jazyk – 40 % úväzok s nástupom od 25. augusta 2021.
 
12.07.2021

Učiteľ/ľka prvého stupňa základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

       
V zmysle §84 odsek 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre učiteľa/ľku prvého stupňa základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
 
09.07.2021

Projektový manažér Kreatívneho centra

       
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu: projektový manažér Kreatívneho centra na Odbore projektov a investícií.
 
09.07.2021

Vrátnik / informátor

       
Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice, Opatovská cesta 7, 040 01 Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: vrátnik / informátor s nástupom od 24.8.2021.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 04.02.2022 15:53
Upravené: 04.02.2022 16:12

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine