Oznamy z roku 2021

10.09.2021

Referent kultúrno-osvetovej činnosti

       
Spišské kultúrne centrum a knižnica oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: referent kultúrno-osvetovej činnosti pre tradičnú ľudovú kultúru, menšiny, zborový spev.
 
09.09.2021

Referent kultúry

       
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: referent kultúry na Odbore kultúry.
 
09.09.2021

Opatrovateľ/ka

       
DOMKO Domov sociálnych služieb, Park mládeže 3, Košice oznamuje, že má voľné 2 pracovné miesta na pracovnú pozíciu „opatrovateľ/ka“ s možným nástupom ihneď.
 
07.09.2021

Vychovávateľ/ka

       
Riaditeľka SOŠ technickej a ekonomickej Jozefa Szakkayho – Szakkay József Műszaki és Közgadasági Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu vychovávateľ/ka v stredoškolskom internáte s nástupom od 16.09.2021.
 
06.09.2021

Knihovník

       
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, Lipová 3, Rožňava oznamuje, že má voľné pracovné miesto knihovník.
 
06.09.2021

Manažér kultúry

       
Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, M. R. Štefánika 256/67, Trebišov disponuje voľným pracovným miestom na pozícii „manažér kultúry“.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 04.02.2022 15:53
Upravené: 04.02.2022 16:12

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine