Archív neaktuálnych oznamov v aktuálnom roku

28.07.2021

Pracovník v práčovni

       
LUMEN – ŠZ, ZpS a DSS, Jilemnického 1707/1, Trebišov oznamuje, že má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu „pracovník v práčovni“ s možným nástupom ihneď – zastupovanie počas PN.
 
28.07.2021

Upratovačka

       
LUMEN – ŠZ, ZpS a DSS, Jilemnického 1707/1, Trebišov oznamuje, že má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu „pracovník v práčovni“ s možným nástupom ihneď – zastupovanie počas PN.
 
27.07.2021

Vychovávateľ

       
Školský internát, Považská 7, 040 11 Košice, v zmysle § 84 ods.1 zákona NR SR č.138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje, že disponuje voľnými pracovnými miestami – 2 funkčné miesta na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii vychovávateľ na dobu určitú
 
19.07.2021

Knihovník

       
Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, Boľská 41, 077 01 Kráľovský Chlmec oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom, na pracovnú pozíciu: knihovník – zastupovanie počas materskej/rodičovskej dovolenky.
 
19.07.2021

Upratovačka

       
Riaditeľ Strednej odbornej školy agrotechnickej – Agrotechnikai Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava n/B informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: upratovačka s pracovným úväzkom 100 % nástup od 01.08.2021.
 
15.07.2021

Učiteľ náboženskej výchovy

       
V zmysle § 84 odsek. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.04.2013 15:43
Upravené: 31.05.2021 09:14

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról