Archív už neaktuálnych oznamov

03.12.2018

Učiteľ anglického jazyka

       
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1 v Spišskej Novej Vsi oznamuje, že od 10.12.2018 má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu učiteľ anglického jazyka. Uvedené pracovné miesto potrebujeme obsadiť na dobu určitú do 31.08.2019.
 
20.11.2018

Referent oddelenia riadenia zmien

       
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: referent oddelenia riadenia zmien.
 
20.11.2018

Pomocný vychovávateľ

       
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste pomocný vychovávateľ s nástupom od 01.01.2019.
 
13.11.2018

Pomocná sila v ŠJ

       
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, 052 01 Spišská Nová Ves oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: pomocná sila v ŠJ.
 
05.11.2018

Sekretárka riaditeľky školy a referent pre prevádzku vozidiel

       
Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, 048 01 Rožňava oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: Sekretárka riaditeľky školy a referent pre prevádzku vozidiel.
 
29.10.2018

Referent pre informovanie a komunikáciu

       
Predseda Košického samosprávneho kraja so sídlom v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 1 vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto referenta pre informovanie a komunikáciu Informačno-poradenského centra pre EŠIF.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.04.2013 15:43
Upravené: 01.07.2013 14:18

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Via Carpatia