Referent odborných činností

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: referent odborných činností, na Odbore regionálneho rozvoja, Oddelenie územného plánovania a životného prostredia.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním na geoinformatiku,
 • skúsenosti s prácou vo verejnej správe výhodou,
 • znalosti z problematiky územného plánovania,
 • znalosti z práce s GIS (QGIS, ArcGIS,...),
 • ovládanie nástrojov na tvorbu 3D (SketchUp, ArchiCad...) výhodou,
 • ovládanie práce s PC - Microsoft Office, Internet.

Iné kritéria a požiadavky:

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť,
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • samostatnosť,
 • precíznosť, dôslednosť,
 • komunikatívnosť, asertivita,
 • schopnosť zvládať záťažové situácie,
 • flexibilita.

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní.

Výška mzdy: od  1000,- EUR

Popis pracovného miesta: Práca s geodátami v kontexte budovania regionálnej infraštruktúry priestorových informácií (rSDI) Košického kraja, tvorba analytických mapových výstupov, procesy geokódovania, príprava webmapových aplikácií, používanie geografického informačného systému (GIS) za účelom podpory analytického a rozhodovacieho procesu Úradu KSK.

Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. 

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: kariera@vucke.sk do 30.12.2022 alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Právne a personálne oddelenie
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Zápisnica z pohovorov

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.12.2022 09:55
Upravené: 23.01.2024 11:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine