Hospodárka školy

Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, 040 01 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: hospodárka školy na dobu určitú s nástupom od 1.1.2023.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • minimálne úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • min. 1 rok praxe v oblasti personalistiky, miezd, účtovníctva
 • odborná spôsobilosť vyplývajúca z legislatívnych požiadaviek: znalosť legislatívnych predpisov v oblasti financií vo verejnej správe
 • znalosť zákona o účtovníctve, zákona o rozpočtových pravidlách
 • práca s kancelárskym balíkom MS Office, Internet  - úroveň pokročilý
 • znalosť práce s platobným portálom  SAP
 • znalosť práce v programe WinPam, WinIBEu

Iné kritéria a požiadavky:

 • zodpovednosť
 • spoľahlivosť
 • dôslednosť
 • precíznosť
 • vysoké pracovné nasadenie
 • komunikatívnosť, schopnosť pracovať v kolektíve

Vyžadované doklady:                 

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom
 • profesijný štruktúrovaný životopis s popisom praxe
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Platové podmienky:

Forma odmeňovania: V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Hrubá mzda od 763 eur.

Popis pracovného miesta:
Samostatná práca v oblasti personálnej a mzdovej agendy, účtovania a financovania, evidencia majetku.

Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. 

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: sekretariat@priemyslovka.sk do 28.12.2022 alebo poštou na adresu: Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, 040 01 Košice, tel: 0950699261

Autor/zdroj: Stredná priemyselná škola strojnícka Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.12.2022 14:35
Upravené: 20.12.2022 14:37

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001