Hlavný kontrolór august 2014 - august 2021

 

Ing. Ľubomír Hudák

 

CV  
Narodený: 23. apríla 1975, Prešov
Vzdelanie:
1998 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  Fakulta ekonomiky a manažmentu
  odbor ekonomika poľnohospodárstva, študijná špecializácia financie
 Doplňujúce vzdelanie: 
2007 osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou
  Kontrolná činnosť v samospráve – II. stupeň
  Regionálne vzdelávacie centrum Košice
2002 osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou
  Finančná kontrola
  Inštitút pre verejnú správu Bratislava
2001 certifikát 1. stupňa – Projekt certifikácie profesie účtovník v SR
  Slovenský zväz účtovníkov (nást.org. Slovenská komora certifikovaných účtovníkov)
 Pracovné pôsobenie: 
2014 - 2021 hlavný kontrolór KSK
2006 – 2014 vedúci kontrolnej skupiny
  Košický samosprávny kraj, verejná správa – samospráva
2004 – 2006 kontrolór
  Košický samosprávny kraj, verejná správa – samospráva
2004 finančný kontrolór - odborný radca
  Správa finančnej kontroly Košice - organizácia Ministerstva financií SR, štátna správa
2002 – 2003 finančný kontrolór - samostatný radca
  Správa finančnej kontroly Košice - organizácia Ministerstva financií SR, štátna správa
1999 – 2002 vedúci odboru informačnej sústavy
  OZKN, a.s. Prešov, odevný priemysel
1998 -1999 ekonóm plánovania
  OZKN, a.s. Prešov, odevný priemysel
Profesijná organizácia:  
od 2008 Slovenská komora certifikovaných účtovníkov
  člen, registračné číslo 00065

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 25.08.2021 07:44
Upravené: 25.08.2021 08:26

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001