Aktuálne výzvy

Kultúra národnostných menšín 2015

       

VÝZVA na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2015

 
08.09.2014

Vyhlásenie výzvy DGV02 pre program SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie

       

Úrad vlády SR ako správca programu SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie vyhlasuje II. výzvu na predkladanie žiadostí o projekt DGV02

 

BILATERÁLNY FOND pre rok 2014 - možnosť uchádzať sa o podporu realizácie bilaterálnych aktivít stále otvorená

       

Úrad vlády SR - Národný kontaktný bod týmto oznamuje oprávneným žiadateľom, že otvára možnosť uchádzať sa o finančný príspevok na realizáciu aktivít zameraných na posilnenie...

 
08.10.2014

Výzva na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Komunitné centrá

       

Cieľovými skupinami projektu sú sociálne vylúčené skupiny obyvateľstva alebo ohrozené sociálnym vylúčením.

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.10.2014 09:16
Upravené: 08.10.2014 09:32

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy