Aktuálne výzvy

25.04.2019

Nové kolo štipendijného program RMUSP pre rómskych študentov na vysokých školách na akademický rok 2019/2020

       

ŠP REF podporuje študentov počas ich vysokoškolského štúdia na štátom akreditovaných vysokých školách, avšak najdlhšie počas obdobia 8 rokov.

 

Štipendijná podpora pre rómskych študentov stredných odborných škôl

       

Nadácia Rómsky vzdelávací fond – organizačná zložka zahraničnej nadácie Roma Education Fund – Roma Oktatási Alap vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o podporu v programe Podpora...

 

Štipendijná podpora pre mladých dospelých Rómov vo veku od 18 do 28 rokov

       

Nadácia Rómsky vzdelávací fond – organizačná zložka zahraničnej nadácie Roma Education Fund – Roma Oktatási Alap vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o podporu v programe Podpora...

 

Marcové semináre RPSP o Individuálnom plánovaní a Komunitnom plánovaní

       

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci (RPSP) Vás v marci 2018 srdečne pozýva na odborný seminár, ktorého téma bude Komunitné plánovanie a Základy individuálneho plánovania

 

"Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II".

       

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj "IA MPSVR SR") vyhlasuje výzvu s názvom...

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.10.2014 09:16
Upravené: 08.10.2014 09:32

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy