Aktuálne výzvy

Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie

       

Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01

 

MV SR vyhlásilo vyzvania pre projekty terénnej sociálnej práce a komunitných centier

       

Ministerstvo vnútra, sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ), vyhlásilo 5. októbra 2016 vyzvania pre dva národné projekty, ktorých žiadateľom a...

 

Zmena č. 2 k výzvam OPLZ-PO6-SC612-2016-1a a OPLZ-PO6-SC612-2016-1b

       

Dávame do pozornosti zmenu k výzvam, ktoré sa týkajú Výstavby predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Rekonštrukciu predškolských...

 

Samosprávy či tretí sektor sa môžu uchádzať o dotácie na projekty orientované na riešenie problémov rómskych komunít

       

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v zmysle zákona č. 562/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR dňa 21. júna 2016 vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí...

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.10.2014 09:16
Upravené: 08.10.2014 09:32

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Dobrovoľníctvo