Szociális vállalkozások /HU/

Tanácsadási rendszer a szociális vállalkozások kérelmezöi számára

Gyakran találkozunk divatos fogalmakkal. A jelenben ilyen téma a szociális vállalkozás. Mit és hogyan kell megoldani, hogy igyekezetünk eredményes legyen és teljesüljenek elvárásaink? Ha valamit gyártottam és ezt szeretném eladni, ez szociális vállalkozás? Hogyan kell ezt elkezdeni és sikerre vinni?

Szeretnék szociállis vállalkozást alapítani, hogyan kezdjem?

A szociális vállalkozás jogszabályait a 112/2018 Tt. Szociális vállalkozásokról szóló törvény (továbbiakban csak „törvény) rendelkezései tartalmazzák. A leggyakoribb szociális vállalkozásokkal kapcsolatos kérdések Kassa Megye internetes honlapján találhatóak: https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/socialne-veci/socialne-vylucene-komunity/otazky-odpovede/.

Szociális vállalkozás alapításakor szükséges komplex fejlesztési stratégia elkészítése, amelyek a következő

lépésekből állnak: 

- kiindulási pont: Ez a folyamat magában foglalja az eredeti feltételek felsorolását, azoknak a konkrét problémáknak megnevezését és  elemzését, amelyek a fejlődést gátolják vagy  nehezítik.   A kiindulási pontnál információkat gyűjtünk: Mi áll a  rendelkezésünkre? Miben különbözünk a többi cégtől? Miben nyilvánul meg a  egyediségünk? 

- Forrásaink: Milyen forrásokkal rendelkezünk? Elemezzük a természeti és emberi erőforrásokat, műszaki és technológiai forrásokat, térbeli felszereltséget,  ingatlan tulajdonjogokat...
 

- Vízió: Mit szeretnénk elérni? Milyen irányba szeretnék elmozdulni? Milyen legyen a vállalat 5 év múlva?

- SWOT elemzés a cég minimálisan 5 éves jövőképe alapján:  (erősségek és gyengeségek, lehetőségek és veszélyek)

ERŐSSÉGEK: Mivel rendelkezem? Mim van? Mi segít céljaim elérésében?

GYENGESÉGEK:  Olyen belső tényezők vagy   dolgok, amik nem jól működnek, de lehet őket befolyásolni,

LEHETŐSÉGEK: Milyen  külső tényezők  segíthetnek céljaink elérésében? (pl. EU fondok, technológiák...)

VESZÉLYEK: Milyen tényezők veszélyeztethetik a szociális vállalat tevékenységét?

-A vállalat céljainak és feladatainak áttekintése az üzleti területeken, a feladatok végrehajtásának  ütemezése SMART tervezéssel. Olyan általános célokat  mint pl: munkalehetőségek teremtése,  fogyatékkal élők támogatása, községek és helyi közösségek támogatása, környezetvédelem, marginalizált csoportok támogatása úgy kell konkretizálni, hogy ezek mérhetőek, aktuálisak / aktualizálhatóak, reálisak (eredmény orientáltak)  és időben meghatározottak legyenek. Ez az ún. SMART célmeghatározás.  

- Munkaerők:  Milyenek az elvárások a cégvezetővel kapcsolatban? Feladait el fogja tudni látni egyedül? Szükséges konzulens bevonása? Milyenek az elvárások az alkalmazottakkal kapcsolatban? Hány alkalmazott lesz?

- Vállalati pénzügyi terv: Egy olyan üzleti terv létrehozása, amely számszerűsíti a cég működését. Megválaszoljuk, hogy hányan fognak dolgozni a cégben? Milyen termékeket/ szolgáltatásokat fognak forgalmazni? Mi történik, ha az egyik alaptermék / szolgáltatás kiesik vagy meghibásodik?

pas_struktura_h1.jpg

- Vezetési szerkezet és értékelési eszközök: Milyen menedzsmentet választok? Ki lesz a menedzsment része? Hogyan lesz alakítva a tavácsadó bizottság? Milyen irányítást választok? Hogy lesz megvalósítva a törvény által kért demokratikus irányítás vagy a tanácsadási szervezet?

- Üzleti környezet: Azoknak az  aktuális üzleti környezetben működő vállalatoknak  feltérképezése, amelyek hasonló tevékenységet végeznek ill. szolgáltatást nyújtanak mint a cégünk az aránytalan verseny és az esetleges kedvezőtlenebb bánásmód elkerülése érdekében.

Az előkészítő folyamat eredményei: Válaszolunk a következő kérdésekre: Mit fogok gyártani? Milyen szolgáltatást fogok nyújtani? Mire lesz ehhez szükségem? (épület, gépek, berendezések, az alkalmazottak száma és struktúrája, nyersanyag...) A vállalkozás szezonális jellegű? Egész évben tudok a piacon működni? Hogyan fogom meghatározni az árakat? (Kereslet/kínával szerint, költségek alapján, nullpont elemzés alapján? Vagy esetleg a versenytársak árai szerint?) Hol fogom az árut árulni ill.  a szolgáltatást nyújtani? Kik lesznek a szállítóim? Kinek fogok eladni?  

Eztán a szociális vállalat bejegyzéséhez szükséges dokumentumokat kell elkészíteni:

  • Részletelesen kidolgozott üzleti terv. Minden termékre / tevékenységre különálló áttekintés szükséges,  ahol számszerűen van elemezve az összes szükséges input, (pl. helység, alkalmazottak,  felhasznált anyag, működési költségek, bérköltségek, egységár...). Ez a terv  számszerűen kifejti az egész tevékenységet a gyártástól az eladásig.  
  • Az érdekelt felek bevonása a Tanácsadó Bizottság vagy a Demokratikus Igazgatáson keresztül a 112/2018 Tt. Szociális vállalkozásokról szóló törvény szerint (A törvény pontosan meghatározza működésüket).
  • Az elkészített alapdokumentum tartalmazza: az igénylö föbb céljainak leírását, a pozitív társadalmi hatás mérésének módját, a gazdasági tevékenység tárgyát beleértve azt is, hogyan járul hozzá a kérelmezö az elöállított és forgalmazott áruk vagy szolgáltatások által a  pozitív társadalmi hatások eléréséhez, a kérvényezö elkötelezettsége a nyereség minimálisan 50 %-át reinvesztálásáról, a 112/2018 Tt. Szociális vállalkozásokról szóló törvény h.) pontja szerinti feltételek teljesítéséröl, vizsgálja a vállalkozás székhelyét, helyét, hitelességét, feddhetetlenségét, vizsgálják az esetleges adó vagy bizitosítási hátrálékokat, valamint azt, hogy a kérelmezö (az igényléstöl számított  utolsó három évben) nem volt-e   illegális munkáltató, nem indult-e ellene cégeljárás. 

A vállalat bejegyzése után megkezdheti piaci működését  a szociális vállalat, ami nagyon változatos, specifikus és egyéni. Ezért ezen a területen nyújtott tanácsadás személyre szabott, amelyet Kassa Megyén ingyenesen nyújtunk.

Košický samosprávny kraj (Kassa megye)

Referát pre integráciu sociálne vylúčených komunít

(Szociálisan Kirekesztett Közösségek Integrálási Osztálya)

Cím: Námestie Maratónu mieru 1, 118. sz. iroda,

telefón: 055/72 68 297;  055/72 68 299

Eleonóra Veresová, eleonora.veresova@vucke.sk, 0918766294

Ladislav Ontko, ladislav.ontko@vucke.sk

Maroš Kováč, maros.kovac@vucke.sk

Eva Štefanová, eva.stefanova@vucke.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 22.10.2014 13:36
Upravené: 08.02.2022 16:53

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001