Registrácia komunitných centier

Usmernenie č. 3/2017 Postup pri registrácii sociálnej služby, zmene údajov v registri,podmienky registrácie a povinné prílohy, nezapísanie do registra , výmaz z registra – externé

Usmernenie č.1/2017 - k správnym poplatkom za zápis, zápis zmeny, vyhotovenie výpisu a výmaz z registra poskytovateľov sociálnych služieb

Žiadosť  o zápis do registra poskytovateľov FO

Prílohy k žiadosti o zápis FO

Žiadosť o zápis do registra poskytovateľov PO

Prílohy k žiadosti o zápis PO

Projektový formulár

Štruktúra cieľových skupín a okruhu prijímateľov sociálnej služby

Usmernenie k registrácii- kolaudačné rozhodnutie

Usmernenie k registrácii nové- kolaudačné rozhodnutie

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Erika Olejníková
Vytvorené: 04.02.2015 14:38
Upravené: 07.02.2019 14:28

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah 30 rokov po ...