Aktuality z roku 2022

27.09.2022

Oznam o termíne uzavretia 6. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP na prípravu projektov Iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP- PO7-SC76-2021-80

       

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že termín uzavretia 6. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s...

 
07.09.2022

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74

       

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydáva...

 
05.09.2022

AKTUALIZÁCIA č. 5 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu projektov iniciatívy Catching-up Regions

       

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydáva...

 
11.08.2022

Aktualizácia č. 1 Metodiky pre realizáciu a fungovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti

       

MZ SR ako SO pre IROP oznamuje prijímateľom NFP, ktorí ukončili realizáciu projektu resp. v budúcnosti ukončia realizáciu projektu realizovaného v rámci ŠC...

 
04.08.2022

Oznam o termíne uzavretia 5. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP na prípravu projektov Iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP- PO7-SC76-2021-80

       

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že termín uzavretia 5. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s...

 
04.08.2022

Oznámenie RO pre IROP o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na prípravu projektov iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2021-80 k 03. 08. 2022

       

Počas trvania 1., 2., 3. a 4. hodnotiaceho kola výzvy boli predložené ŽoNFP v celkovej sume 3 375 984 Eur (zdroj EÚ), z toho sú v konaní ŽoNFP v sume 2 739 661...

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.01.2023 12:55
Upravené: 20.01.2023 13:10

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001