Aktuality z roku 2022

06.12.2022

Oznam o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP na prípravu projektu výskumnej nemocnice, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-96

       

V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 3 stanovený...

 
06.12.2022

Oznam o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie ŽoNFP na prípravu projektu výskumnej nemocnice, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-96

       

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že z dôvodu dopytu prevyšujúceho alokáciu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí...

 
28.11.2022

Oznam o termíne uzavretia 7. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP na prípravu projektov Iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP- PO7-SC76-2021-80

       

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že termín uzavretia 7. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s...

 
28.11.2022

Oznam o termíne uzavretia 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP na prípravu projektov infraštruktúry národných parkov, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-93

       

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že termín uzavretia 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s...

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.01.2023 12:55
Upravené: 20.01.2023 13:10

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001