Aktuality z roku 2022

31.03.2022

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP , kód výzvy: IROP-PO2- SC211-2021-78, stav k 30.3.2022

       

ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany...

 
31.03.2022

Oznam o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP , kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2021-78

       

ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany...

 
31.03.2022

Oznam o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie ŽoNFP , kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2021-78

       

ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany...

 
30.03.2022

Písomné vyzvanie na predloženie ŽoNFP na podporu administratívnych kapacít pre UMR, kód písomného vyzvania: IROP-PO8-SC81-2022-95

       

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej „RO pre IROP“) vyhlasuje...

 
30.03.2022

Písomné vyzvanie na predloženie ŽoNFP na podporu vytvorenia technických sekretariátov, kód písomného vyzvania: IROP-PO8-SC81-2022-92

       

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej „RO pre IROP“) vyhlasuje...

 
23.03.2022

Oznámenie RO pre IROP o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na prípravu projektov iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2021-80 k 24. 03. 2022

       

Počas trvania 1. a 2. hodnotiaceho kola výzvy boli predložené ŽoNFP v celkovej sume 3 047 732 Eur (zdroj EÚ), čo zároveň predstavuje sumu ŽoNFP v konaní. Z...

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.01.2023 12:55
Upravené: 20.01.2023 13:10

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001