Písomné vyzvanie na predloženie ŽoNFP na podporu administratívnych kapacít pre UMR, kód písomného vyzvania: IROP-PO8-SC81-2022-95

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej „RO pre IROP“) vyhlasuje Písomné vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP na podporu administratívnych kapacít pre UMR pre žiadateľov Hlavné mesto SR Bratislava, mesto Trnava, mesto Nitra, mesto Trenčín, mesto Žilina, mesto Banská Bystrica, mesto Prešov, mesto Košice, mesto Prievidza, mesto Martin, mesto Ružomberok, mesto Zvolen, mesto Lučenec, mesto Rimavská Sobota, mesto Poprad, mesto Humenné, mesto Michalovce a mesto Nové Zámky, č. IROP-PO8-SC81-2022-95.

Viac informácií nájdete na linku : www.mirri.gov.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.03.2022 06:00
Upravené: 30.01.2023 16:29

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine