Písomné vyzvanie na predloženie ŽoNFP na podporu vytvorenia technických sekretariátov, kód písomného vyzvania: IROP-PO8-SC81-2022-92

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej „RO pre IROP“) vyhlasuje Písomné vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP na podporu vytvorenia technických sekretariátov pre žiadateľov Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj a Bratislavský samosprávny kraj, č. IROP-PO8-SC81-2022-92.

Viac informácií nájdete na linku : www.mirri.gov.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.03.2022 06:00
Upravené: 30.01.2023 16:29

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001