Aktuality z roku 2022

18.03.2022

Usmernenie k aktualizácii č. 14 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17

       

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej...

 
14.03.2022

Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47

       

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydáva...

 
14.03.2022

SO pre IROP (MZ SR) - Oznam o aktualizácii č. 1 výzvy IROP-PO2-SC213-2022-91

       

SO pre IROP (MZ SR) oznamuje žiadateľom, že vykonal aktualizáciu č. 1 výzvy IROP-PO2-SC213-2022-91. Vykonané zmeny umožnia žiadateľom získať viac času na...

 
08.03.2022

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnom stave výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO7-SC71-2021-77, stav k 7.3.2022.

       

Počas doterajšieho trvania výzvy boli predložené ŽoNFP v celkovej sume 29 853 362 Eur (zdroj EÚ), čo zároveň predstavuje sumu ŽoNFP v konaní. Z uvedenej sumy...

 
08.03.2022

SO pre IROP (MZ SR) - Oznam o aktualizácii č. 1 výzvy IROP-PO2-SC214-2021-71

       

SO pre IROP (MZ SR) oznamuje žiadateľom, že vykonal aktualizáciu č. 1 výzvy IROP-PO2-SC214-2021-71. Hlavnou zmenou poskytovateľ dáva žiadateľom možnosť, aby sa...

 
07.03.2022

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnom stave výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP , , kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2021-76, stav k 4.3.2022

       

ŽoNFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy:...

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.01.2023 12:55
Upravené: 20.01.2023 13:10

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001