SO pre IROP (MZ SR) - Oznam o aktualizácii č. 1 výzvy IROP-PO2-SC214-2021-71

SO pre IROP (MZ SR) oznamuje žiadateľom, že vykonal aktualizáciu č. 1 výzvy IROP-PO2-SC214-2021-71. Hlavnou zmenou poskytovateľ dáva žiadateľom možnosť, aby sa rozhodli akým spôsobom budú komunikovať s poskytovateľom, či využijú právo elektronickej formy komunikácie alebo listinnej. Bola určená lehota na doplnenie alebo zmenu žiadosti o NFP, ktorá je dotknutá predmetom tejto aktualizácie a upravili sa webové linky, kde žiadatelia nájdu dokumentáciu k výzvam. Zmeny vykonané aktualizáciou č. 1 sú účinné dňom 8. marec 2022.

Viac informácií nájdete na linku : www.mirri.gov.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.03.2022 06:00
Upravené: 30.01.2023 16:29

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine